NOZOMI KANDA flute & Shinobue

日本語

FRANCAIS
Blog
Discography - Sky Echo

Copyright© 2006-2016. NOZOMI KANDA. All Rights Reserved.

Nozomi Kanda flûte-shinobue- nohkan,  

Hideaki Tsuji guitar - shamisen,

Aki Sato koto,  

Sachiko Kinebuchi voice

Michio Miyagi :

Haru no umi   Flute & Koto - originally for shakuhachi & koto

David Loeb :

Seicho  Shinobue solo

Improvisation Poems from Ogura Hyakunin Isshu   :

Shinobue in G (3 bon choshi) & in C (8 pon choshi)  - Nohkan - Voice

Sakura Sakura Theme & Improvisation :

Shinobue in C (8 pon choshi) & Shamisen

David Loeb :

Sanmu  Shinobue solo

Takashi Yoshimatsu:

Suigenfu Flute & Guitar - originally for shakuhachi & Koto

Traditional /arr. Wil Offermans :

Tsuru no sugomori Flute solo - originally for shakuhachi solo

Kazuo Fukushima  :

Mei Flute solo

Shoici Kina/ arr. Tarara Kahori :

Hana Shinobue & Koto

Download

Blog

Sakura et Chocolat

CONTEMPORARY MUSIC
CLASSICAL CHAMBER MUSIC
LESSONS - SEMINARS
BLOG
JAPANESE MUSIC